Od lewej: prezydent Władysław Raczkiewicz, gen. Władysław Anders.

Autor fotografii: Czesław Datka.