Uczestnicy spotkania. Widoczni od lewej: minister pracy i opieki społecznej Aleksander Prystor, minister przemysłu i handlu Eugeniusz Kwiatkowski, minister reform rolnych Witold Staniewicz.