Na pierwszym planie od lewej: premier Tomasz Arciszewski, gen. Tadeusz Bór-Komorowski - Naczelny Wódz, gen. Marian Kukiel - minister obrony narodowej.

Data wydarzenia: 12.05.1945.