Fragment uroczystości na dworcu. Widoczni od prawej do lewej w pierwszym rzędzie m.in.: metropolita krakowski ks. arcybiskup Adam Sapiecha (2), biskup tarnowski Franciszek Lisowski (3), biskup pomocniczy tarnowski Edward Komar (4), biskup pomocniczy kielecki Franciszek Sonik (5) .