Przeniesienie relikwii œw. Andrzeja Boboli z katedry œw. Jana do kaplicy OO. Jezuitów. Fragment procesji na ul. Krakowskie Przedmieście. W pierwszym rzędzie idą od prawej: minister spraw wojskowych gen. Tadeusz Kasprzycki, wicepremier Eugeniusz Kwiatkowski, marszałek Polski Edward ŒŚmigły - Rydz, marszałek senatu Aleksander Prystor, wicemarszałek sejmu Tadeusz Schaetzel. W drugim rzędzie widoczny m.in. wiceminister komunikacji Julian Piasecki (2. z prawej).