Rysunek z 1886 roku. Projekt witraża dla katedry w Pradze.