Konie na pastwisku. Widoczny m.in. książę Roman Sanguszko (w jasnym garniturze i kaszkiecie, oparty o ogrodzenie pastwiska).