Książę Roman Sanguszko trzyma za uzdę jednego ze swoich koni.