Dzieło  Stanisława Karnkowskiego wydrukowane w Krakowie w 1574 roku przez Macieja Wierzbiętę.