Litografia opublikowana w książce B. Zaydlera "Storia della Polonia fino agli ultimi tempi scritta dal...", wydanej we Florencji w  1831 r. ,   (tabl. po s. 50)