Rycina z 1834 roku, zwana także jako: "Alegoria Rzeczpospolitej Babińskiej". Ukazano na niej portrety Stanisława Pszonki i Piotra Kaszowskiego.