Ilustracja z książki "Królowie i książęta: rysunki Jana Matejki", wydanej około 1893 roku w Wiedniu nakładem Maurycego Perlesa.