Stanisław Dominik Kleczewski, "Rozmyslania tygodniowe w codziennych rozmowach Boga z człowiekiem zamknięte przez X. Stanisława Kleczewskiego ... łacińskim ięzykiem napisane ; teraz zaś przez Piotra Potockiego, woiewodzica poznanskiego ... na oyczysty przetłumaczone ..." (strona tytułowa)