Fotografia Jana Rysia z 1925 roku.   Odbitka na papierze srebrowo-żelatynowym.