Drzeworyt z drugiej połowy XIX wieku, według pomnikowego popiersia w kościele Santa Maria in Trastevere w Rzymie.