Drzeworyt wedłu wzoru Franciszka Tegazzo, opublikowany w 1876 roku w "Tygodniku Ilustrowanym", nr 15 s. 229.