Fotografia z publikacji J. Grabca [J. Dąbrowskiego] "Czerwona Warszawa przed ćwierć wiekiem", Poznań 1925, s. 139.