Fotografia Franciszka Kądzołki ze zbiorów Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego.