Stanisław Kalinowski stoi pierwszy z prawej. Pierwszy od lewej stoi biskup diecezjalny lubelski, Stefan Wyszyński. 

Fotografia wykonana w Lublinie w latach 1946-1948. Własność Polska Akademia Umiejętności.  Znajduje się w Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie.