Miedzioryt z 1819 roku według wzoru Jana Feliksa Piwarskiego.  Rycina z dzieła J.U. Niemcewicza "Dzieje panowania Zygmunta III Wazy", t. 1, Warszawa 1819, tabl. po s. 208.