Rycina z pisma "Przyjaciel Ludu" 1834/1835, nr 45 s. 360.