Litografia Adolphe`a Lafosse`a według wzoru Johanna Stenlina, wydana przez Jana Kazimierza Wilczyńskiego w publikacji "Album Wileńskie" w latach 1845-1875.