Ilustracja z książki "Wizerunki książąt i królów polskich" wydanej w 1888 roku.