Portret Stanisława Lubomirskiego anonimowego autora (źródło Wikimedia Commons)