Fotografia Stanisława Mularczyka ze zbiorów Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego.