Litografia z publikacji "Album Wileńskie",  wydawanej przez Jana Kazimierza Wilczyńskiego w latach 1845-1875.