Litografia opublikowana w Warszawie w 1852 roku w książce I. Czartoryskiej "Pielgrzym w Dobromilu czyli nauki wiejskie z dodaniem powieści", tabl. m.s. 158-159.