Portret wykonany przez Ludwika Horwata z notką biograficzną wydany w 1830 roku w Warszawie przez Józefa Kożmińskiego.