Fotografia pocztówkowa Łukasza Dobrzańskiego wydana w 1901 roku.