Pocztówka z podobizną Stanisława Przyniczyńskiego wydana ok. 1925 roku.