Fotografia opublikowana w 1934 roku w czasopiśmie "Wiadomości Farmaceutyczne", nr 14, s. 219.