Fotografia z około 1875 roku  obrazu olejnego powstałego około 1820 roku autorstwa Jana Krystiana Gładysza.