Szkic Franciszka Smuglewicza (1745-1807) namalowany  po 1785 roku.