Ilustracja z pracy Ferdynanda Hoesicka "Stanisław Tarnowski : rys życia i prac. T. 1", wydanej w 1906 roku w Warszawie przez Gebethnera i Wolffa.