Grafika wykonana po 1853 roku. Źródło kopii cyfrowej: http://zbc.uz.zgora.pl/dlibra/docmetadata?id=9453&from=&dirids=1