Własność Polskiej Akademii Nauk. Zdjęcie znajduje się w Zbiorach Sprcjalnych Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie.