Grafika Józefa Sonntaga wydana po 1824 roku przez zakład litograficzny Józefa Dąbskiego w Krakowie.