Strona tytułowa książki wydanej w 1778 roku w Warszawie w drukarni JKM y Rpltey XX Scholar. Piarum.