Profesor Władysław Semkowicz (w œśrodku) podczas oglądania stanowiska badawczego.