·   Litografia Józefa Kośmińskiego z publikacji Portrety królów polskich i ludzi sławnych z opisem krótkim ich życia, Warszawa, 1829-1830, tablica 26.