Komitet powitalny oczekujący na przybycie "Piłsudskiego" po zakończeniu pierwszej podróży przez Atlantyk. Wśród zgromadzonych widoczni m.in.: minister komunikacji Michał Butkiewicz (w pierwszym rzędzie trzeci z lewej), wiceminister komunikacji Julian Piasecki (drugi z lewej).