Statut spółki akcyjnej pod firmą: "Haberbusch i Schiele, Spółka Akcyjna" (1931 r.)