Przewodniczącym komisji odbioru okrętu był kmdr por. Włodzimierz Steyer.