Drzeworyt według wzoru Brodero Matthisena, opublikowany w 1874 roku w piśmie "Kłosy" nr 475 s. 85.