Rycina z książki Ludwika Jenike "Stefan Czarniecki : urywek historyczny", wydanej w 1891 roku w Warszawie przez Gebethnera i Wolffa.