Rycina z: "Album Wileńskie", wyd. J. K. Wilczyński, ser. 2, Paryż 1845-1856, poszyt 6.