Fotografia opublikowana w 1929 roku w „Przewodniku Katolickim”, nr 47, s. 698.