Fotografia wykonana prawdopodobnie w latach 1943-1944, udostępniona przez wnuczkę  Zuzannę Starzyńską.