Drzeworyt opublikowany w 18812 roku w piśmie "Klosy", nr 856, s. 64.