Od lewej siedzą: Antoni Kuczewski, Borys Wigilew, Stefan Żeromski, Zefir Ćwikliński, Władysław Skoczylas, Mieczysław Jakimowicz, Kazimierz Brzeziński, Władysław Momentowicz.

Fotografia z okoøo 1916 roku.